1.1 Dane osobowe Zarejestrowanego użytkownika / gościa z Unii Europejskiej, Szwajcarii i zagranicy są przetwarzane zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. W sprawie ochrony osób fizycznych w odniesieniu do przetwarzanie danych osobowych i swobodny przepływ takich danych, a także niniejszą Politykę prywatności i bezpieczeństwa Golenkova-Ferrero.Com (zwaną dalej „Witryną”), której właścicielem jest Àngel Ferrero (zwana dalej „ Sprzedawca').

1.2 W przypadku dobrowolnej rejestracji w Witrynie Sprzedającego, osoba prywatna lub osoba prawna (zwana dalej „Zarejestrowanym użytkownikiem”) musi podać następujące informacje: imię i nazwisko (osoba fizyczna) lub nazwę organizacji (osoba prawna) ), adres e-mail, kontaktowy numer telefonu i hasło umożliwiające dostęp do jego przyszłego konta.

1.3 W przypadku złożenia zamówienia jako Gość, tj. Bez rejestracji, osoba fizyczna lub prawna (zwana dalej „Klientem-gościem”) podaje następujące informacje: imię i nazwisko klienta oraz odbiorcy (jeżeli inny) lub nazwa organizacji (osoba prawna), adres e-mail, kontaktowy numer telefonu klienta i odbiorcy (jeśli jest inny) oraz adres dostawy.

1.4 Przekazując dane osobowe, zarówno Zarejestrowany Użytkownik, jak i Klient-gość wyrażają zgodę na przetwarzanie ich danych osobowych przez Sprzedawcę, co pozwoli na właściwe wypełnienie zobowiązań wobec Klienta, a także na ocenę i analizę pracy Strony.

1.5 Sprzedawca nie ma prawa wysyłać żadnych wiadomości e-mail, w tym reklam, do Zarejestrowanego użytkownika / klienta, bez dodatkowej i dobrowolnej subskrypcji oficjalnego biuletynu.

1.6 Subskrybent biuletynu ma prawo zrezygnować z subskrypcji w dowolnym momencie bez podania przyczyny. Wiadomości serwisowe na adres e-mail klienta dotyczące statusu zamówienia są wysyłane automatycznie i nie mogą zostać odrzucone.

1.7 Sprzedawca ma prawo do korzystania z plików „cookie” i informuje o tym użytkownika. „Pliki cookie” nie zawierają żadnych poufnych informacji i nie są przekazywane stronom trzecim.

1.8 Sprzedawca automatycznie otrzymuje dane adresu IP osoby odwiedzającej Witrynę. Informacje te nie są wykorzystywane do identyfikacji odwiedzającego.

1.9 Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne informacje podane przez Zarejestrowanego użytkownika / klienta gościa w Witrynie.

1.10 Sprzedawca podejmuje wszelkie próby ochrony przed nieuprawnionym dostępem do jakichkolwiek informacji uzyskanych podczas jego komunikacji z Klientem i nie udostępnia danych dotyczących Zarejestrowanego Użytkownika / Klienta osobom trzecim, z wyjątkiem danych bezpośrednio związanych z realizacją zamówienia.

  • Register

New Account Register

Already have an account?
Log in instead Lub Reset password